Viettävätkö kreikkalaiset eläkepäivänsä yksin?

06 helmikuu 2016, Kl 07:56

Lue lisää
blog_image

Turbulenssia Stockmannin ja Fortumkorttelin ympärillä

04 helmikuu 2016, Kl 23:39

Lue lisää
blog_image

Pari sanaa parhaista osinko-osakkeista

01 helmikuu 2016, Kl 10:42

Lue lisää
blog_image

Stockmann yhdistää osakesarjansa?

31 tammikuu 2016, Kl 19:40

Lue lisää
blog_image

Osingot, osingot, osingot

30 tammikuu 2016, Kl 01:50

Lue lisää
blog_image

Lajittele

Nordnet
blog_preview_image

Viettävätkö kreikkalaiset eläkepäivänsä yksin?


Kuluneella viikolla velkojat palasivat Ateenaan tarkastamaan, toteuttaako Kreikka lupaamansa toimenpiteet. Kreikassa mellakoitiin. Eläkeläiset haluavat eläkkeensä. Kreikan eläkejärjestelmä on kuitenkin ylimitoitettu ja samalla alirahoitettu.

Kreikan velkojat, eli Euroopan keskuspankkista (EKP), Euroopan Unionista (EU) ja Kansainvälinen valuuttarahastosta (IMF) koostuva Troikka, vaatii 1,8 miljardin euron leikkauksia kreikkalaisten eläkemenoihin tänä vuonna. Troikka haluaisi sisällyttää matemaattiset lainalaisuudet kreikkalaiseen taloudenpitoon.
...

74%

06 helmikuu 2016

kl 07:56

Muu ammattilainen
blog_preview_image

Turbulenssia Stockmannin ja Fortumkorttelin ympärillä

Edellisen kirjoituksemme ("Yhdistääkö Stockmann osakesarjansa?", 31.1.2016) perusteella olemme yrittäneet miettiä todennäköisyyttä sille, että Stockmannin yhtiökokous päättää yhdistää yhtiön osakesarjat. Tämä ei ole pelkästään ajatusleikkiä, vaan vaikuttaa myös siihen kuinka paljon A-osakkeesta kannattaa maksaa. B-osakkeen hintaan verrattuna A-osakkeesta kannattaa maksaa korkeintaan 7,5 prosentin preemiota, jos on varma siitä, että osakesarjat yhdistetään. Jos taas pitää yhdistämistä epätodennäköisenä, kannattaa A-osakkeesta maksaa korkeintaan saman verran kuin B-osakkeesta. Stockmannin äänivaltapreemio on paradoksaalisesti ollut negatiivinen, mikä johtuu varmaan A-osakkeen huonommasta likviditeetistä.

Tänään julkistettiin mielenkiintoinen uutinen, jolla saattaa olla yhteys Stockmanniin. Konstsamfundet myy Forum Fastigheter Kb:n, kiinteistön Helsingin keskustassa, Spondalle 576 miljoonalla eurolla. Aluksi tämä näytti tavalliselta kaupalliselta transaktiolta, mutta voiko tämä olla osa ratkaisusta Konstsamfundetin ja Hartwall Capitalin välillä?...

92%

04 helmikuu 2016

kl 23:39

Nordnet
blog_preview_image

Pari sanaa parhaista osinko-osakkeista

Korkean (lähtötason) p/e-luvun omaavien kasvuyhtiöiden osakesijoittajan salkun kokonaistuotto voi olla alkaneena vuonna selvästikin negatiivinen. Silti osinkosijoittajan tulovirta on aina positiivinen, koska osinkotuotto ei voi koskaan olla negatiivinen. Onkin olennaista erottaa sijoitusanalyysissä tulovirta (kassavirta) ja tuottokehitys. Mikäli sijoittaja valitsee osinkostrategian, hän joutuu ottamaan kantaa siihen, suosiako korkean sijoitushetken osinkotuottoprosentin vai pitkän tähtäimen nopean osinkokasvun yhtiöitä. Tarkastelen tässä merkinnässä molempia ulottuvuuksia Helsingin pörssin tämän kevään tuottoennusteilla ja 2010-luvun historiatiedoilla....

89%

01 helmikuu 2016

kl 10:42

Muu ammattilainen
blog_preview_image

Stockmann yhdistää osakesarjansa?

Stockmannin suurin osakkeenomistaja, Hartwall Capital, ehdottaa yhtiökokoukselle, että yhtiön osakesarjat yhdistettäisiin. Ehdotuksen mukaan A-osakkeiden omistajat saisivat kolme uutta osaketta vastikkeetta 40 vanhaa osaketta vastaan siitä hyvästä, että he luopuvat äänivaltaisesta osakesarjastaan. Hankala vaihtosuhde tarkoittaa, että A-osakkeiden omistajat saisivat 7,5 prosentin preemion siitä hyvästä, että he menettävät osan ylisuuresta äänioikeudestaan.

Kun Hartwall Capitalin ehdotus julkistettiin, lähdimme heti siitä, että suurimmat osakkeenomistajat ovat erimielisiä asiasta, koska ehdotuksen teki Hartwall Capital eikä yhtiön hallitus. Ei kestänyt kauan ennen kuin Konstsamfundet, Stockmannin toiseksi suurin osakkeenomistaja ja eniten ääniä omistava omistaja, ilmoitti, että tarjous on huono A-osakkeen omistajien näkökulmasta.
...

93%

31 tammikuu 2016

kl 19:40

Nordnet
blog_preview_image

Osingot, osingot, osingot

Helsingin pörssin yhtiöt alkoivat raportoida tilikauden 2015 tuloksiaan ja niistä tulevana keväänä ehdotuksen mukaan maksettavia osinkoja. Vuodenvaihteessa blogillani alkoi seitsemäs kalenterivuosi, ja olen aiempina vuosina käsitellyt osinkokauden alla ja sen aikana useaan otteeseen ajatuksiani osinkojen merkityksestä pitkän aikavälin sijoittajalle. Koska tämä pyörä ei muutu rungoltaan vuosien varrella, esitän tässä merkinnässä kertauksen osinkosijoittamisen perusteista. Uskoakseni sijoittajan on syytä sisäistää nämä ulottuvuudet, vaikka sijoituskohteet lopulta valikoituisivatkin muun kuin osingon ja sen kasvun perusteella....

76%

30 tammikuu 2016

kl 01:50

Nordnet
blog_preview_image

Miksi asuntolainasta olisi maksettava vähintään marginaali?


Finanssialan keskusliiton toimitusjohtaja Piia-Noora Kauppi vastustaa oikeusministeriön asuntoluottotyöryhmän ehdotusta siitä, ettei pankki voisi asuntolainan sopimusehdoissa vähimmillään vaatia korkomarginaalia maksettavaksi tilanteessa, jossa viitekorko laskee alle nollan.

Eli jos viitekorko vajoaa puoli prosenttia pakkaselle ja lainan marginaali on prosentti, pankki saisi myöntämälleen lainapääomalle enää puoli prosenttia tuottoa.

Kaupin sanoin "pankki ei siis voisi lainaehdoissa turvata lainasta korkomarginaalin suuruista korvausta itselleen. Työryhmän ehdotus voisi johtaa pahimmillaan siihen, että pankki maksaa osittain asiakkaansa lainan. Koska Suomessa valtaosa asuntolainoista sidotaan euriboreihin, työryhmän ehdotus on pankkien kannalta hyvin ongelmallinen"....

95%

29 tammikuu 2016

kl 11:48

Nordnet
blog_preview_image

Let’s celebrate the failures! – Episode 4 of #slowtofast

Welcome to episode number four of #slowtofast, a podcast in which we share our thoughts, ideas and experiences in product development of a fast moving digital business. We are Marcus Castenfors, Head of Product Design and Dennis Hettema, Chief Innovation Officer at Nordnet....

19%

26 tammikuu 2016

kl 09:54

Muu ammattilainen
blog_preview_image

Öljyn hinnan romahdus ei mielestäni ole positiivinen asia sijoittajalle

Toivottavasti tästä pitkästä kirjoituksesta välittyy lukijalle ainakin se viesti, että maailmantalous on monimutkainen systeemi ja öljyn tuotanto on erittäin keskeinen osa sitä. Öljyn hinnan romahduksen negatiiviset vaikutukset leviävät muualle talouteen heikentyvän luottamuksen ja finanssimarkkioiden shokkien kautta. On mielestäni väärin tukeutua yksinkertaisiin malleihin, joiden mukaan laskeva öljyn hinta on vain tulonsiirto tuottajilta kuluttajille ja hinnan romahdus olisi syy optimismiin....

94%

24 tammikuu 2016

kl 19:12

Nordnet
blog_preview_image

Halpa euro, raha ja öljy – entä rakenteelliset muutokset?


Kuuntelen Marion Draghin webcast:ia EKP:n neuvoston viimeisimmistä johtopäätöksistä. Globaalit riskit ovat joulukuisen kokouksen jälkeen kuulemma nousseet ja EKP vihjaa määrällisen elvytysohjelman mahdollista suurentamista jo maaliskuussa. Euron arvo laskee dollariin nähden.

Määrällinen elvytys näyttäisi EKP:n tilastojen valossa toimivan, mutta öljyn alhainen hinta pitää euroalueen inflaation lähellä nollaa (2015 joulukuussa 0,2%). Vaikka halvalla öljyllä on merkittävä eurotaloutta tukeva vaikutus se myös alentaa (HICP) inflaatiota, jota EKP pyrkii nostamaan kahden prosentin tuntumaan.

Draghi peräänkuuluttaa rakenteellisia muutoksia. Taas. Keskuspankin rahapolitiikalla kun ei voi kuin välillisesti tukea talouden elpymistä. Draghi toivoo toimenpiteitä varsinkin liiketoimintaympäristön parantamiseksi jotta sijoitukset, työpaikkojen synty ja tuottavuus lähtisi käyntiin. Yhteiskuntasopimukselle olisi siis tilausta.
...

83%

21 tammikuu 2016

kl 17:44

Nordnet
blog_preview_image

Pörssin suhdannevaiheet – missä olemme nyt?

Talouselämä noudattaa tiettyä kiertokulkua. Yksittäisen suhdannesyklin kesto ja sen eri vaiheiden voimakkuudet ovat kuitenkin aina yksilöllisiä. Suhdannevaiheiksi on mahdollista lukea lasku- ja nousukaudet sekä matala- ja korkeasuhdanteet. Menestyvä sijoittaja ymmärtää, että pörssillä ja reaalitaloudella on omat kiertokulkunsa – ne ovat lähtökohtaisesti samanmuotoiset, mutta ajoitukseltaan toisistaan usein poikkeavat. Kertaan tässä merkinnässä pörssin suhdannekierron yleisvaiheet ja niiden tuntomerkit....

95%

18 tammikuu 2016

kl 11:19