Näin sijoituskirjailija käyttää Sharevilleä

18.12.2014, Klo 10:34

Lue lisää
blog_image

Keskustelu hallintarekisteristä – mistä siinä o...

17.12.2014, Klo 15:54

Lue lisää
blog_image

Läpinäkyvää pankkitoimintaa: Miten Nordnetin työnte...

16.12.2014, Klo 11:14

Lue lisää
blog_image

Kertaus pörssin suhdannevaiheista – missä olemme nyt?

15.12.2014, Klo 21:31

Lue lisää
blog_image

Hallintarekisterit Suomeen väkisin?

14.12.2014, Klo 18:26

Lue lisää
blog_image

Lajittele

Nordnet
blog_preview_image

Näin sijoituskirjailija käyttää Sharevilleä

Sijoituskirjailija Mika Hyttinen julkaisi Vaurastu kuin Warren Buffett -nimisen teoksen lokakuussa 2014. Mika kävi tapaamassa meitä ja kertoi meille kokemuksiaan Sharevillestä, jossa hän esiintyy omalla nimellään....

86%

18.12.2014

klo 10:34

Nordnet
blog_preview_image

Keskustelu hallintarekisteristä – mistä siinä on kysymys?

EU antoi kesällä arvopaperikeskusasetuksen, jota Suomi nyt yrittää sulattaa lainsäädäntöön. EU:n asetuksen tarkoituksena on avata arvopapereiden säilytys- ja selvitystoiminta kilpailulle. Suomessa on tällä hetkellä muusta maailmasta poikkeava arvopapereiden säilytyskäytäntö. Nyt julkisuudessa keskustellaan siitä, kumpi on parempi: Suomen suoran omistuksen malli vai kansainvälinen hallintarekisterikäytäntö. Keskustelu on poteroitunut, koska molemmilla vaihtoehdoilla on selkeä hyöty ja haitta....

98%

17.12.2014

klo 15:54

Nordnet
blog_preview_image

91%

16.12.2014

klo 11:14

Nordnet
blog_preview_image

Kertaus pörssin suhdannevaiheista – missä olemme nyt?

Talouselämä noudattaa tiettyä kiertokulkua. Yksittäisen suhdannesyklin kesto ja sen eri vaiheiden voimakkuudet ovat kuitenkin aina yksilöllisiä. Suhdannevaikeiksi on mahdollista lukea lasku- ja nousukaudet sekä matala- ja korkeasuhdanteet. Menestyvä sijoittaja ymmärtää, että pörssillä ja reaalitaloudella on omat kiertokulkunsa – ne ovat lähtökohtaisesti samanmuotoiset, mutta ajoitukseltaan toisistaan usein poikkeavat. Kertaan tässä merkinnässä pörssin suhdannekierron yleisvaiheet ja niiden tuntomerkit....

85%

15.12.2014

klo 21:31

Muu ammattilainen
blog_preview_image

Hallintarekisterit Suomeen väkisin?

EU:n uuden arvopaperikeskusasetuksen tarkoituksena on avata arvopapereiden säilytys- ja selvitystoiminnan kilpailulle. Tahtotila maailmassa on tällä hetkellä yksiselitteisesti asiakasvarojen erottelun ja omistusten läpinäkyvyyden puolella. Osittain tästäkin syystä asetus ei edellytä luopumista Suomen tyyppisestä suoran omistuksen mallista, jossa pankki tai pankkiiriliike asioi osakkeenomistajan puolesta Suomen arvopaperikeskuksen kanssa. Useimmissa maissa on käytössä paljon alkeellisempi laarimuotoinen ns. moniportainen malli eli hallintarekisteröinti. Tässä mallissa samalla arvo-osuustilillä eli samassa ”laarissa” saatetaan säilyttää lukuisten asiakkaiden arvo-osuuksia. ”Omistajana” esiintyy säilyttäjäyhteisö, tavallisesti pankki tai pankkiiriliike. Hallintarekistereille tyypillisiä ovat myös pitkät säilyttäjäketjut. Jokaisella ketjussa olevalla on luonnollisesti laskutusoikeus. Varsinaisen omistajan henkilöllisyys on hallintarekisteröinnissä tehokkaasti häivytettävissä. Samoin omistajaoikeuksia ei voi käyttää automaattisesti ja säilyttäjäriski on varsin konkreettinen. Ihmetystä on näin ollen herättänyt, että valtiovarainministeriö yrittää väkisin ujuttaa hallintarekisterimallia Suomeen....

72%

14.12.2014

klo 18:26

Nordnet
blog_preview_image

Lyhyesti sijoittajakyselyn tuloksista

Nordnet toteutti sijoittajakyselyn nettisivuillaan ja sosiaalisen median kanavissaan sekä uutiskirjeen ja aamukirjeen välityksellä. Kyselyyn tuli 1004 vastausta aikavälillä 22.10.–16.11.2014. Sanomalehti Keskisuomalainen julkaisi kyselyn tulokset nettisivuillaan ja painetussa lehdessään 28.11.2014. Esitän tässä merkinnässä lyhyesti sijoittajakyselyn vastausten numerodatan....

92%

14.12.2014

klo 18:20

Nordnet
blog_preview_image

Norjalaiset osinkoihmeet tekivät rakettinousun piensijoittajien suosioon

Öljyn hintaromahdus on saanut norjalaiset energiasektorille liitännäiset osakkeet roimaan kurssipudotukseen. Tämä on houkutellut suomalaisia piensijoittajia ostolaidalle, koska kurssiromahtajat ovat profiloituneet historiallisesti erinomaisiksi osingonmaksajiksi. Oslon pörssissä listattujen Seadrillin, Statoilin ja Fred. Olsen Energyn yhteenlasketut kauppamäärät ovat muodostaneet alkuviikon aikana päivätasolla jopa 19 prosenttia kaikista Nordnet Suomessa tehdyistä ulkomaisten osakkeiden kaupoista eri salkkujen lukumäärällä mitattuna. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti ostoinnostuksen taustoja ja voimakkuutta....

88%

10.12.2014

klo 23:36

Nordnet
blog_preview_image

Pari sanaa globaaleista megatrendeistä

Yhtiön kuin yhtiön pitkän aikavälin johtamisen päämääränä tulee olla liiketoiminnan sisäisen arvon keskimääräisen vuosikasvun maksimointi kohtuuriskillä. Omistaja-arvo huomioiden kehityksen mittarina tulee olla osakekohtaisen arvon, ei liiketoiminnan kokoluokan kasvu. Liiketoiminnan kasvuedellytykset riippuvat kuitenkin aina paitsi yritysjohdon kyvykkyydestä, myös liiketoimintaympäristöstä ja sen kehitystrendeistä. Tarkastelen tässä merkinnässä globaaleja megatrendejä, jotka omalta osaltaan muuttavat yhtiön liiketoimintaa suhdanteiden yli....

96%

09.12.2014

klo 20:06

Nordnet
blog_preview_image

Miltä näyttää salkun tilinpäätös vuodelta 2014?

Kalenterivuotta 2014 on jäljellä enää kolme viikkoa. Useat pörssiyhtiöt julkistavat tilinpäätöstiedotteensa ja tulevan kevään osingonjakoehdotuksensa jo ensi kuun jälkipuoliskolla. Valtaosa pörssiyhtiöistä kertoo lukunsa helmikuun aikana. Tässä yhteydessä sijoittajalle tarjoutuu mahdollisuus perehtyä osakesalkkunsa vuotuiseen kehitykseen liiketoimintojen kasvua tarkastelemalla. Esittelen tässä merkinnässä kolme pääkohtaa, joiden kautta sijoittajan on hyvä lähteä liikkeelle osakesalkkunsa vuosihuollossa. ...

91%

09.12.2014

klo 01:03

Nordnet
blog_preview_image

Halpenevan öljyn syyt

Öljyn hinta on laskenut lähes 40 prosenttia heinäkuusta lähtien, eikä se ole ollut näin alhainen (alle 70 dollaria tynnyriltä) sitten akuutin finanssikriisin vuonna 2009. Silloin Brent käväisi alle 50 dollarin tynnyriltä. Kehitys johtuu kysynnän heikkenemisestä, liuskeöljyn tuotannon kasvusta, politiikasta sekä kasvavan sääntelyn vaikutuksesta....

96%

08.12.2014

klo 12:04