Jukka Oksaharju

osakestrategi, Nordnet Suomi

Osakkeet, Kirjat

thumb-up
89%

Kuvaus

Blogini aiheet: sijoitustoimintaan liittyvät ajattomat teemat, markkinoilla ilmenevät erikoistilanteet sekä kansainväliset sijoituskohteet osana salkun hajautusta. Minut tavoittaa: jukka.oksaharju@nordnet.fi

Osaamisalueet

Sijoitan pääosin yhtiöihin, joilla on näyttöä jatkuvasta ja vahvasta oman pääoman tuotosta. Tämä edellyttää yhtiöiltä usein markkinajohtajan asemaa ja osaavaa yritysjohtoa. Lopullisen sijoituspäätökseni ratkaisee kuitenkin aina osakkeen hinta suhteessa olettamiini tulevaisuuden näkymiin, jotka on syytä tehdä käyttäen mieluiten varovaisia oletuksia. Näiden periaatteiden huolellisella noudattamisella yhtiön keskinkertaiseksikin muodostuva tuleva kehitys voi silti olla hyvä sijoitus. Silloin tällöin esiintyvien lyhyen tähtäimen spekulatiivisten sijoitusmahdollisuuksien hyödyntämiseksi pidän pientä osaa salkustani likvidinä. Kirjoittaja on julkaissut sijoituskirjat Hyvästä yhtiöstä hyvään sijoitukseen ja Hajauta tai hajoa.

Nordnet
comments

0

blog_preview_image

Nokia palasi uusien asiakkaiden ylivoimaiseksi suosikkiosakkeeksi

Nordnet Suomeen huhti-toukokuussa 2016 uuden tilin avanneiden keskuudessa Nokian osake on ollut yhtä suosittu kuin menneinä loiston vuosina. Tuoreissa salkuissa on hyödynnetty osakkeen roimaa alamäkeä viimeisten 12 kuukauden aikana. Listaan tähän merkintään uusien asiakkaiden kymmenen omistetuinta osaketta. ...

94%

27 toukokuu 2016

klo 10:52

Nordnet
comments

0

blog_preview_image

Uuden sijoituskirjan ennakkomyynti alkaa nyt!

Julkistan tänään sijoituskirjahankkeen yhdessä kirjailija ja pörssitoimittaja Karo Hämäläisen kanssa. Kirjan esipuheen on kirjoittanut Björn Wahlroos. Uutuuskirja paljastaa kahdeksan menestyssijoittajan reseptit sekä soveltaa niitä Helsingin pörssiin ja nykyhetken markkinatilanteeseen....

76%

18 toukokuu 2016

klo 22:39

Nordnet
comments

2

blog_preview_image

Osinkokasvu ratkaisee

Tämän vuoden osinkokevät alkaa kääntyä jo ehtoopuolelle, pois lukien Nokia, joka jakaa nykykurssilleen noin 5,5 prosentin voitonjaon vasta kesäkuussa. Osingot ovat kaikki kaikessa pitkäjänteiselle sijoittajalle, joka ei ole aikeissa myydä osakkeitaan. Hänelle osingonjako muodostaa sijoitusaikana ainoan rahaksi realisoituvan tulovirran. Esittelen tässä merkinnässä lyhyesti kuusi tapaa, joiden avulla sijoittaja voi kasvattaa osakesalkkunsa vuotuista osinkokertymää, joka realisoituu passiiviseksi tuloksi....

83%

11 toukokuu 2016

klo 10:59

Nordnet
comments

2

blog_preview_image

Valtionomistuksen onnettomuus

Pääministeri Juha Sipilä on ottanut vastuulleen vaativan omistajaohjauksen. Hän on viestinyt linjaavansa tämän kuun aikana valtion sijoitustoiminnan suuntaviivoja. Todennäköisesti nämä sisältävät sekä pörssilistauksia että osakemyyntejä. Painetta on ilmiselvästi myös oikeasti uusien ideoiden esittämiseen, mikä voisi konkretisoitua esimerkiksi jonkinlaisen kasvuun tähtäävän rahaston muodossa. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti valtionomistuksen historiaa ja erityisesti sitä, miksi se on ollut niin haasteellista....

93%

04 toukokuu 2016

klo 10:41

Nordnet
comments

10

blog_preview_image

Olvilla uuteen nousuun?

Viisi vuotta sitten sanoin tällä blogipalstalla, että ”Olvi on todennäköisesti kotipörssimme paras yhtiö omassa kokoluokassaan”. Sittemmin olen – valitettavasti – myynyt yhtiöstä omistamani osakkeet. Koska Olvi on edelleen laatuyhtiö, seuraan sitä aktiivisesti ja tarkastelen tässä merkinnässä pääpiirteittäin yhtiön kehityskaarta ja soveltuvuutta pitkäjänteisen sijoittajan ostoslistalle....

93%

25 huhtikuu 2016

klo 14:41

Nordnet
comments

1

blog_preview_image

Milloin pitkäjänteinen sijoittaja myy osakkeitaan?

Jo vuosien ajan olen ostanut osakkeita selvästi useammin kuin olen myynyt niitä. Uskoakseni pitkäjänteisen sijoittajan kannattaa pääsääntöisesti pyrkiä sijoittamaan laatuyhtiöihin kohtuuhintaan ja sijoittaa yhtiöiltä saamansa osingot vuosittain takaisin pörssiin. Siten korkoa korolle -ilmiö toimii pienellä riskillä ja suurella todennäköisyydellä. Näin myös eliminoidaan lottovoitto mutta miltei varmistetaan vaurastuminen. Osakkeiden myynnit tulevat kyseeseen vain harvoin: joko sijoitussuunnitelman perustavanlaatuisessa murroskohdassa tai muutamissa erityistilanteissa, joita käsittelen tässä merkinnässä....

97%

14 huhtikuu 2016

klo 16:04

Nordnet
comments

0

blog_preview_image

Onko hyvä yhtiö hyvä sijoitus?

Yhtiöön ja sen osakkeeseen kohdistuvien odotusten sekä toteuman välinen poikkeama vaikuttaa sijoitustuottoon. Yksittäisen sijoittajan osaketuotto muodostuu paitsi yhtiön todellisesta menestyksestä kilpailullisilla markkinoilla, myös yhtiön kasvun ja kannattavuuden toteumasta suhteessa niihin oletuksiin, joita muut sijoittajat olivat hinnoitelleet osakkeeseen sillä hetkellä, kun sijoittaja osti osakkeensa. Käsittelen tässä merkinnässä hyvin lyhyesti yksinkertaisimpia laskukaavoja, joilla sijoittaja voi suhteuttaa yhtiökohtaisen laadun ja osakkeen arvostustasoa koskevan hinnoittelun....

79%

10 huhtikuu 2016

klo 23:06

Nordnet
comments

2

blog_preview_image

Osinkosijoittajan muistisäännöt

Osinkokasvun strategiassa sijoittaja hyötyy ajan mittaan korkoa korolle -tekijästä. Strategiassa osakkeita ostetaan jatkuvasti lisää osingonmaksukykyisistä yhtiöistä. Näiden kategoriassa omistukset keskitetään yhtiöihin, jotka kykenevät vuosittain kasvattamaan osaketta kohden maksamaansa osinkoa. Nämä osingot uudelleensijoittamalla osakesalkku kasvaa eksponentiaalisesti pitkässä juoksussa. Osinkokasvun moottoreina toimivat osakemäärän kasvu ja osakekohtaisen osingon kasvu. Listaan tähän merkintään osinkosijoittajan muistisäännöt....

96%

02 huhtikuu 2016

klo 15:12

Nordnet
comments

2

blog_preview_image

Maalimarkkinoilla yritysjärjestely – Tikkurila halpahallin hinnoissa?

Maaliyhtiö Sherwin-Williams tiedotti ostavansa kilpailijansa Valsparin 9,3 miljardilla dollarilla. Sherwin-Williams tarjoaa Valsparin osakkeesta 113 dollaria käteisellä, mikä merkitsee noin 41 prosentin preemiota. Huomionarvoista on, että ostokohteen tuloskerroin eli p/e-luku on vuoden 2015 toteutuneella tuloksella 24,5 ja yhtiön itsensä antamalla tämän vuoden tulosohjeistuksellakin 22,6. Vertailun vuoksi Helsingin pörssissä Tikkurila noteerataan vastaavalla kertoimella 15,1 – jota ei ole laskettu lähellekään ennätystuloksella....

97%

21 maaliskuu 2016

klo 10:40

Nordnet
comments

0

blog_preview_image

Helsingin pörssin osingonkasvattajat

Nousevalla uralla pysyttelevä osakekohtainen osingonjako merkitsee sitä, että sijoittajan omaan hankintahintaan nähden laskettava osinkotuotto kohoaa vuosittain. Rahoitusteoriankin mukaan osake on yhtä arvokas kuin sen aika-arvolla huomioidut tulevat osingot yhteensä. Siksi osingonjaon muutos selittää suhdanteiden yli parhaiten kurssiliikkeitä. Mitä jyrkempi on yhtiön osingonmaksukyvyn nousulatu, sitä jyrkempi on todennäköisesti myös osakekurssin nousukulma. Tarkastelen tässä merkinnässä Helsingin pörssin suuryhtiöiden keskuudesta osingonkasvattajia, huomioiden myös tämän kevään osinkoehdotukset....

97%

20 maaliskuu 2016

klo 18:55