Random Walker 

Yksityissijoittaja ja sijoitusbloggaaja

Kuvaus

Nordnetissa jatkan aikaisemmin Kauppalehdessä pitämääni Random Walker on the $treet -blogia, jonka välityksellä tarkoitukseni on kuvata sijoitusmatkaani osakemarkkinoiden mielenkiintoisessa maailmassa. Matkani kohti taloudellista vapautta pitää sisällään mm. ajankohtaisia kirjoituksia sijoittamisesta ja taloudesta yleisesti, syväluotaavia yritysanalyysejä erityisesti suomalaisista yhtiöistä, erilaisten sijoitusstrategioiden esittelyä, vaurastumisen psykologiaan liittyvää pohdiskelua ja oman salkkuni hallintaa koskevia merkintöjä.

Osaamisalueet

Minulla on suhteellisen nuoresta iästäni (s. 1981) huolimatta yli 10 vuoden omakohtainen kokemus osakemarkkinoilta ja koulutustaustan myötä omaksuttu vahva yritystalouden ja rahoitusteorian tuntemus. Sijoittajana vahvuuksiani ovat pitkäjänteisyys ja analyyttisyys. Keskityn sijoitusstrategiassani fundamenttianalyysin perusteella seulottuihin suomalaisiin laatuyhtiöihin täydennettynä pienellä kansainvälisellä mausteella unohtamatta kuitenkaan indeksisijoituksia salkun hajautuksen varmistavana ytimenä.

Yksityishenkilö
comments

10

blog_preview_image

OMXH:n laatuyhtiöt osa 4 – Fortum

Helsingin pörssin laatuyhtiöitä käsittelevän kirjoitussarjan neljännessä osassa otan tarkastelun kohteeksi Fortumin. Kuvaan aluksi lyhyesti omien Fortum-ostojeni historiaa, jonka jälkeen pohdin Fortumin nykytilannetta ja lähitulevaisuuden näkymiä. Lisäksi päivitän yhtiötä koskevan arvonmäärityksen, tällä kertaa osien summa -menetelmällä. Lopuksi mietin erilaisia katalyyttejä, jotka voisivat poistaa Fortumin pitkään kestäneen aliarvostuksen....

93%

19 kesäkuu 2017

klo 22:00

Yksityishenkilö
comments

2

blog_preview_image

OMXH:n laatuyhtiöt osa 2 – Nokian Renkaat

Kirjoitin Nokian Renkaista edellisen kerran syksyllä 2014, jolloin olin aloittanut yhtiössä osto-ohjelman osakekurssin laskettua voimakkaasti Ukrainan kriisin ja Venäjän markkinoiden ongelmien seurauksena. Tässä kirjoituksessa käyn ensin lyhyesti läpi muutaman vuoden takaisen osto-ohjelmani etenemisen, sillä case tarjoaa erinomaisen esimerkin siitä, miten laatusijoittajan tulee käytännössä toimia. Sen jälkeen pohdin millaiselta yhtiön tämän hetken näkymät ja arvostustaso näyttävät. ...

93%

25 toukokuu 2017

klo 22:30

Yksityishenkilö
comments

5

blog_preview_image

Random Walkerilta kauan odotettu kirja laatusijoittamisesta

Allekirjoittaneen, Random Walkerin, matka alkoi 26. päivä tammikuuta vuonna 2008, kun raapustin ensimmäiset lauseet blogiini Random Walker on the $treet. Tuosta päivästä lähtien kaukaisena haaveenani on ollut kirjoittaa kirja sijoittamisesta. Nyt voin kaikkien iloksi kertoa, että kirjahaaveesta on tullut totta. Esikoisteokseni, Laatuguru – Näin valitset voittajaosakkeet, on vihdoin valmis. Yhteistyössä Jukka Oksaharjun ja Karo Hämäläisen kanssa kirjoitettu kirja on nyt tilattavissa Nordnetin verkkosivujen kautta. Kirjan esipuheen on kirjoittanut Fortumin toimitusjohtaja Pekka Lundmark....

89%

12 toukokuu 2017

klo 23:00

Yksityishenkilö
comments

2

blog_preview_image

Kirja-arvostelu: Sijoita kuin guru

Blogimerkinnässä esittelen Sijoita kuin guru -kirjan ydinkohdat lyhyesti ja annan oman arvioni kirjan hyvistä ja huonoista puolista....

90%

04 elokuu 2016

klo 08:30

Yksityishenkilö
comments

7

blog_preview_image

Mitä eroa on osakkeen arvolla ja hinnalla?

Kirjoituksessa käsitellään osakkeen arvonmuodostus- ja hinnanmuodostusprosessin eroja, kuvataan miksi arvo voi usein erota merkittävästikin hinnasta ja pohditaan arvonmääritykseen nojaavan sijoittajan ja hinnanmäärityksen perusteella kauppaa käyvän treidaajan eroja. ...

95%

17 helmikuu 2016

klo 23:00

Yksityishenkilö
comments

6

blog_preview_image

Konecranesin ja Terexin fuusio – hitti vai huti?

Konecranesin ja Terexin fuusio ei ole enää uusi uutinen, mutta näkemyksiäni yritysjärjestelystä on kyselty viime aikoina eri yhteyksissä sen verran tiheästi, että ajattelin kirjoittaa aiheesta ihan oman blogimerkinnän. Miten Konecranesin nykyomistajien tulisi yrityskauppaan suhtautua? Mitkä ovat fuusion hyödyt ja haitat? Ovatko järjestelyn ehdot hyvät nykyomistajille? Mikä on näkemykseni tulevan yhtiön laadusta? Miten Konecranesin osake tulisi arvostaa fuusiouutisen jälkeen? Mm. näihin kysymyksiin pyrin vastaamaan tässä kirjoituksessa. Keskityn fuusioon pääosin numeroiden valossa ja jätän tarkastelun ulkopuolelle yhtiöiden strategisen analyysin....

92%

11 tammikuu 2016

klo 19:30

Yksityishenkilö
comments

23

blog_preview_image

97%

08 joulukuu 2015

klo 19:00

Yksityishenkilö
comments

41

blog_preview_image

Löytyykö Helsingin pörssistä ostettavaa nykyhinnoilla?

Yleinen taloustilanne on viime vuodet ollut Euroopassa, ja etenkin Suomessa, melko synkkä. Tästä huolimatta osakkeet ovat tuottaneet hyvin. Osakekurssien voimakas nousu on saanut jokaisen sijoittajan pohtimaan arvostustasojen järkevyyttä. Ovatko osakkeet kokonaisuudessaan (indeksitasolla) vielä ostohinnoissa tai löytyykö markkinoilta yksittäisiä osakkeita, jotka tarjoavat riittävän suuren tuotto-odotuksen? Vai onko ”normaali” arvostustaso jo ylitetty? Tässä kirjoituksessa esittelen kehittämäni mallin, jonka avulla seuraan Helsingin pörssin (indeksin) arvostusta ja kuvaan sen avulla näkemykseni markkinan nykyisestä hintatasosta. Tutkin myös sitä, miten hyvin malli on osannut indikoida parhaat ostopaikat finanssikriisin jälkeen. Lisäksi tarkastelen pörssin 50 suurinta yhtiötä (jotka ovat aktiivisessa seurannassani) tunnuslukujen kautta ja pohdin löytyykö näiden joukosta vielä nykyhinnoilla houkuttelevia sijoituskohteita....

89%

27 marraskuu 2015

klo 18:00

Yksityishenkilö
comments

15

blog_preview_image

Fortumissa merkittävää arvopotentiaalia – osa 2

Kirjoitin edellisessä blogimerkinnässä Fortumiin liittyvästä arvopotentiaalista kuvaamalla ihanneskenaariota, jossa yhtiö kykenisi investoimaan ylisuuren kassansa tuottavasti. Mainitsin samalla lyhyesti myös riskeistä, joiden toteutumiseen sijoittajat tuntuvat osakekurssin perusteella tällä hetkellä uskovan enemmän kuin yhtiön mahdollisuuksiin. Jatkan tässä merkinnässä edelleen Fortumin käsittelyä ja tarkoituksena on muodostaa yhtiölle muutama vaihtoehtoinen tulevaisuuden polku ja pohtia miten yhtiö tulisi hinnoitella kussakin niistä. Näin saamme paremman kuvan siitä mitä Fortumista kannattaisi maksaa, jos kaikki ei menekään ihanneskenaarion mukaisesti. Koska Fortumiin liittyy tällä hetkellä poikkeuksellisen paljon epävarmuutta, tämän tyyppinen skenaarioanalyysi on välttämätöntä yhtiön arvoa määritettäessä. Analyysin lopuksi Fortumin arvo määritetään eri skenaarioiden todennäköisyyksien painotettuna keskiarvona. Skenaariomallin avulla muut erilaisen näkemyksen omaavat sijoittajat voivat määrittää yhtiölle arvon, joka kuvaa paremmin heidän eri skenaarioille antamiaan todennäköisyyksiä....

88%

09 elokuu 2015

klo 11:00

Yksityishenkilö
comments

9

blog_preview_image

Fortumissa merkittävää arvopotentiaalia

Perinteisesti tylsänä ja vakaana valtionyhtiönä pidetyssä Fortumissa on viime aikoina tapahtunut paljon erityisen mielenkiintoisia käänteitä. Yhtiön päivitetty ydin- ja vesivoiman tuotantoon keskittyvä strategia tarjoaa entistä paremmat kasvunäkymät sekä edellytykset pääoman tuottoasteiden nostoon hintasäännellystä sähkönjakeluliiketoiminasta luopumisen myötä. Tässä kirjoituksessa tarkastelen Fortumin mahdollisuuksia ja esitän perustelut sille miksi itse näen yhtiössä tällä hetkellä merkittävää arvopotentiaalia, jonka uskon purkautuvan ennemmin tai myöhemmin....

84%

06 elokuu 2015

klo 18:00