Posts tagged with ‘hajautus

comments4
blog_preview_image

Kannattaako pitkäaikaissäästäjän hajauttaa osakeriskiä korkosijoituksilla?

"Indeksisijoittamisen isät John C. Bogle ja Burton Malkiel korostavat korkojen osuutta yhtenä hajauttamisen muotona osakeindeksirahastojen lisäksi. Korkorahastojen tuottoja tarkastellessa ne näyttävät hyvin matalilta ja jopa negatiivisilta verrattuna osakerahastoihin. Ovatko korkorahastot tai ETF:t varteenotettavia vaihtoehtoja osakerahastojen lisäksi pitkällä aikajänteellä? Minkälaisiin korkorahastoihin kannattaisi sijoittaa? Mitä olennaisia eroja on yritysten ja valtioiden lainoissa?"...

100%

2017-05-25

comments8
blog_preview_image

Näin rakennat osinkosalkun kivijalan

Pitkäjänteinen sijoittaja saa tulovirtansa lähinnä osingoista. Näin on ainakin siihen asti, kun osakkeet mahdollisesti joskus myydään. Sijoittajan vuotuinen osinkotulovirta saisi olla paitsi ennustettava myös asteittain kasvava. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti sitä, mitä tekijöitä tulisi huomioida osinkosalkun rakentamisvaiheessa. ...

90%

2016-07-15

comments0
blog_preview_image

Millainen hajautus suojaa sijoittajan salkkua?

Moni sijoittaja on viime kuukausien turbulenssissa pohtinut, millaisella hajautuksella salkku olisi riittävässä suojassa myrskyn yllättäessä. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti kysymyksen ”oikeaa vastausta”, havainnollistaen sen riippuvuuden sijoittajan yksilöllisistä päämääristä ja riskinsietokyvystä sijoitustoiminnassaan....

99%

2015-10-12

comments4
blog_preview_image

Talvivaaran kaivostoiminta jatkuu, pörssiyhtiön taival ei

Työ- ja elinkeinoministeriön tänään julkaiseman tiedotteen mukaan, Talvivaaran kaivostoiminnalle on löytynyt ostajaehdokas pääomasijoitusyhtiö Audley Capital Advisors LLP muodossa. Jos ehdollistettu kauppa toteutuu, kaivostoiminta siirtyy vastaperustettavaan uuteen yhtiöön. Pörssiyhtiö Talvivaaran osalta peli on nyt pelattu. Kun konkurssista tulee virallinen, sijoittaja voi vielä hyödyntää realisoituneet tappiot verotuksessa....

100%

2015-03-12

comments4
blog_preview_image

92%

2014-11-07

comments12
blog_preview_image

Lyhyesti osaketuottojen maantieteellisistä eroista

Eilen päättyi tilikauden 2014 toinen kvartaali. Samalla tuli täyteen myös ensimmäinen vuosipuolisko. Tarkastelen tässä merkinnässä hyvin yleisellä tasolla maailman eri pörssien kehityskaaria vuoden alusta nykyhetkeen....

100%

2014-07-01

comments3
blog_preview_image

Kirja-arvostelu: Hajauta tai hajoa

Hajauta tai hajoa jatkaa siitä mihin Oksaharju ensimmäisessä kirjassaan jäi. Hänen sijoitusfilosofiansa keskiössä ovat laadukkaat, erinomaisesti johdetut omistaja-arvoa luovat yhtiöt, jotka kykenevät maksamaan kasvavaa osinkovirtaa vuodesta toiseen. Tämä filosofia toimii keskeisenä teemana ja kantavana voimana läpi koko kirjan....

94%

2013-10-08

comments1
blog_preview_image

Kone on OMXH:n ensiluokkaisin Aasia-kortti

Suomen ensimmäisiin ja edelleen menestyksekkäimpiin kansainvälistyjiin lukeutuva pörssiyhtiö Kone on noussut viimeistään 2000-luvulla alansa johtavien toimijoiden sarjaan. Sijoittajan näkökulmasta on mielenkiintoista, että liiketoiminnan maantieteellisen hajautuksen osalta Kone toimii jo yli tuhannessa toimipisteessä noin 50 maassa eri puolilla maailmaa. Viime vuosina Eurooppaa peräkkäin vaivanneet kaksi taantumaa (2008–2009 ja nykyinen) sekä USA:n keskinkertainen kasvuvauhti ovat nostaneet Aasian talouskasvun merkityksen entistäkin korkeammalle, niin Koneelle kuin muille globaaleille pörssiyhtiöille. Tässä merkinnässä havainnollistan lyhyesti Koneen liiketoiminnan erinomaisuutta maantieteellisen hajautuksen näkökulmasta....

91%

2013-07-22

comments0
blog_preview_image

50%

2012-12-04

comments0
blog_preview_image

Matkan varrella opittua

Viidentoista sijoitusvuoden jälkeen oleellinen sijoitusmenestykseen vaikuttava tietous alkaa hiljalleen haarukoitua markkinasopasta. ...

(Ei vielä ääniä)


2012-08-14