Posts tagged with ‘öljy

comments5
blog_preview_image

Halpa euro, raha ja öljy – entä rakenteelliset muutokset?


Kuuntelen Marion Draghin webcast:ia EKP:n neuvoston viimeisimmistä johtopäätöksistä. Globaalit riskit ovat joulukuisen kokouksen jälkeen kuulemma nousseet ja EKP vihjaa määrällisen elvytysohjelman mahdollista suurentamista jo maaliskuussa. Euron arvo laskee dollariin nähden.

Määrällinen elvytys näyttäisi EKP:n tilastojen valossa toimivan, mutta öljyn alhainen hinta pitää euroalueen inflaation lähellä nollaa (2015 joulukuussa 0,2%). Vaikka halvalla öljyllä on merkittävä eurotaloutta tukeva vaikutus se myös alentaa (HICP) inflaatiota, jota EKP pyrkii nostamaan kahden prosentin tuntumaan.

Draghi peräänkuuluttaa rakenteellisia muutoksia. Taas. Keskuspankin rahapolitiikalla kun ei voi kuin välillisesti tukea talouden elpymistä. Draghi toivoo toimenpiteitä varsinkin liiketoimintaympäristön parantamiseksi jotta sijoitukset, työpaikkojen synty ja tuottavuus lähtisi käyntiin. Yhteiskuntasopimukselle olisi siis tilausta.
...

83%

2016-01-21

comments2
blog_preview_image

Mihin sijoittaa jos uskoo öljyn nousuun?

Minulta on kysytty mihin pitäisi sijoittaa jos uskoo öljyn hinnan nousuun. Puhutaan siis halusta spekuloida öljyn hintamuutoksella. En suosittele sitä, koska akateemisen tutkimuksen valossa ihminen ei osaa ajoittaa markkinoiden liikkeitä menestyksekkäästi. Välillä voittaa, välillä häviää, pitkässä juoksussa häviää aina. Kuten kasinossa....

84%

2015-02-06

comments2
blog_preview_image

Suomalaiset piensijoittajat villiintyivät norjalaisista öljyosakkeista

Öljyn hintaromahdus on saanut norjalaiset energiasektorille liitännäiset osakkeet roimaan kurssipudotukseen. Tämä on houkutellut suomalaisia piensijoittajia sankoin joukoin norjalaisosakkeiden ostolaidalle, koska kurssiromahtajat ovat profiloituneet historiallisesti erinomaisiksi osingonmaksajiksi. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti ostoinnostuksen taustoja ja voimakkuutta. Merkintä on luonteeltaan tilastollisten yleishavaintojen tiivistelmä, ei yritysesittely tai sijoitusanalyysi....

96%

2015-02-03

comments0
blog_preview_image

Riippumattomia vastauksia työnantajan luvalla

Nordnetin läpnäkyvän pankkitoiminan hengessä päätimme julkaista työnkuvaukseni. Siis sen ihan oikean allekirjoitetun version, joka on osa työsopimustani. Nordnetin talousasiantuntijan rooli on Suomessa sikäli ainutlaatuinen, että sen puitteissa voin esittää omia näkemyksiä asioista, täysin työnantajani taloudellisista intresseistä riippumatta....

97%

2015-01-25

comments15
blog_preview_image

Opec käy öljysotaa, pelastaako se Euroopan?

Öljyn hinta on puolessa vuodessa tippunut 60 prosenttia ja on nyt alimmillaan sitten vuoden 2009 toukokuun. Öljy hinnanlaskun syitä ovat liuskeöljyn tuotannon kasvu Yhdysvalloissa, maailman talouden hidastuminen ja siten öljyn kysynnän heikkeneminen, tiukkeneva hiilidioksidipäästöjä rajoittava sääntely, sekä Opec-maiden yhä kiivaampi taistelu markkinaosuuksista....

94%

2015-01-13

comments0
blog_preview_image

Halpenevan öljyn syyt

Öljyn hinta on laskenut lähes 40 prosenttia heinäkuusta lähtien, eikä se ole ollut näin alhainen (alle 70 dollaria tynnyriltä) sitten akuutin finanssikriisin vuonna 2009. Silloin Brent käväisi alle 50 dollarin tynnyriltä. Kehitys johtuu kysynnän heikkenemisestä, liuskeöljyn tuotannon kasvusta, politiikasta sekä kasvavan sääntelyn vaikutuksesta....

95%

2014-12-08

comments6
blog_preview_image

Venäjän ruplan romahduksesta ja öljyn hintakehityksestä

Maailmanmarkkinoilla raakaöljyn hinta on laskenut dollarimääräisesti 30 prosenttia juhannuksen jälkeen. Seurauksena öljynsä vientituloista riippuvaisen Venäjän talous on osoittanut hyytymisen merkkejä. Tarkastelen tässä merkinnässä lyhyesti öljyn hintakehityksen ja Venäjän ruplan kohtalonyhteyttä....

94%

2014-11-14

comments2
blog_preview_image

Venäjän talous ja Suomi

Venäjältä on viime aikoina kantautunut etupäässä hämmentäviä uutisia. Maan harjoittama politiikka ja talouden kehitys ovat kaikkea muuta kuin yhdentekeviä suomalaisten kannalta; onhan Suomella pidempi yhteinen raja Venäjän kanssa kuin millään muulla EU-maalla. Venäjä on tälläkin hetkellä Suomen tärkein tuontimaa ja kolmanneksi suurin vientimaa Saksan ja Ruotsin jälkeen. Monella suomalaisella pörssiyhtiöllä on huomattavaa liiketoimintaa itärajan takana. Venäjä poikkeaa monella tavalla EU:n jäsenvaltioista eikä sitä voi pitää oikeusvaltiona. Venäjän johdon toimiin sisältyy sekä arvoituksellisuutta että ennalta arvaamattomuutta. Johdon on kuitenkin otettava huomioon maan talouden kehitystä. Miltä tilanne näyttää ja miten se mahdollisesti vaikuttaa meihin?...

93%

2014-10-26

comments4
blog_preview_image

Liuskekaasu ja -öljy sijoittajan näkökulmasta

Energia-alan suurimpia mullistuksia vuosikymmeniin on kiistatta ollut ns. epätavallisten öljy- ja kaasulähteiden hyödyntäminen. Tässä kirjoituksessa pohdin epätavallisia energialähteitä ennen kaikkea sijoittajan näkökulmasta. Kirjoituksen pääpaino on selkeästi USA:n liuskekaasu- ja öljymarkkinoissa. ...

88%

2014-10-20

comments0
blog_preview_image

0%

2012-11-21